O festivalu

Zpatra 2017 je druhým ročníkem festivalu, jehož ambicí je svést dohromady protagonisty a diváky různých forem improvizačního divadla a propagovat tak svébytnost tohoto druhu umění. Naším dlouhodobým cílem je, aby Praha měla svůj každoroční festival, na který se sjedou improvizátoři z celého světa, aby bavili sebe i diváky, jak je tomu v jiných velkých evropských městech.

Festival Zpatra je cílen na širší divadelní veřejnost, které nabídne divácký zážitek formou několika představení, ale i osobní zkušenost s improvizací v podobě workshopů.

Divadelní improvizace (ve spojení s hudební, taneční či dokonce výtvarnou improvizací) je fenoménem, který v posledních letech zaznamenal značný rozkvět a rozšířil se napříč všemi generacemi divadelníků. Jednotliví aktéři o sobě někdy navzájem nevědí, stejně tak i jejich diváci nevědí o dalších formách improvizačního divadla. Zpatra je platforma pro setkávání diváků a protagonistů improvizačního divadla prostřednictvím představení jeho rozličných forem.

Improvizátorská komunita kladně přijala projekt Zpatra. Spolupracujeme s několika jednotlivci a subjekty na poli improvizace. Volně navazujeme na festival Impro Prague 2013, který uspořádal Impro Institut ve Švandově divadle.

První ročník festivalu Zpatra přivezl do Čech špičky světové improvizace. Na osobní rovině nás těší i to, že  Lee White, jedna z loňských hvězd, byl na základě workshopu a představení na festivalu pozván do čech na dva různé improvizační workshopy.

 

 

"Těšilo mě být součástí Zpatra a zažít v Praze tak dobře zorganizovný festival. Cítil jsem, jak se komunita mladých improvizátorů chce propojit s celosvětovou improvizační scénou. V průběhu festivalu jsem potkal na workshopu řadu otevřených studentů a  také skvělé diváky na přestavení. Atmosféra byla skvělá, cítil jsem se zde vítán, a místo bylo ideální jak na představení, workshopy  i  přestávky mezi nimi."

Christoph Jungmann, Die Gorillas Improv theatre Berlin, účinkující a lektor prvního ročníku Zpatra